p r o s j e k t k o n t a k t  
M A L E R I

Teknikk:akryk på lerret
100x100 cm
Tittel:Svømmer
Teknikk:akryk på lerret
100x100 cm
Tittel:kanal-svømmer
Teknikk:akryk på lerret
100x100cm
Tittel:3svømmere
Teknikk:akryk på lerret
60x70cm
Tittel:3svømmere